1. Polska 30 lotów
2. Stany Zjednoczone 8 lotów
3. Austria 3 loty
4. Izrael 2 loty
5. Niemcy 2 loty
6. Szwecja 2 loty
7. Wielka Brytania 2 loty
8. Węgry 1 lot